O mně

Vzdělání

 • psychologie – 1998-2004 –  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studijní pobyt ve Španělsku na Universidade de Santiago de Compostela, specializace klinická psychologie (titul Mgr.)
 • herectví se změřením na autorskou tvorbu a pedagogiku – 2004-2009 – navazující magisterské studium na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (titul MgA.)
 • Erogenetic – 2019-2023 – systematický výcvik v této na zdroje orientované body-psychoterapii vedený Gussie Grace Wallem
 • Alpha nursing – 2019 – kurz citlivé poporodní péče vedený Monou Lisou Boyesen
 • Terapeutická práce s dotekem – 2018-2019 – kurz masáží používaných v biodynamické body-psychoterapii
 • Reichovy charakterové typy – 2017, 2018 – kurzy vedené Monou Lisou Boyesen
 • Sebezkušenost: biodynamické konstelace s Monou Lisou Boyesen, Erogenetic konstelace s Gussie Grace Wallem
 • Roční kurz body-psychoterapie pro terapeuty – 2015-2016 – kurz vedený Eli Weidenfeldem
 • Gestalt terapie – 2003-2007 – systematický výcvik v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii; 2008-2014 postgraduální studium Gestalt teorie a metodologie
 • neverbální techniky a práce s tělem – 1998-2000 – specializační psychologické výcviky
 • Autoestima flamenca® – 2009-2015 – výcvik v seberozvojové taneční metodě MA. Carlose Sepúlvedy
 • koučování – 2009-2010 – výcvik se zaměřením na psychologické koučování
 • lektor ve vzdělávání dospělých – 2010 - specializační kurz
 • arteterapie – 2001-2002 – sebezkušenostní kurz s Ak. mal. Kamilou Ženatou, metoda Sand play, práce s hlínou
 • terapie Pesso Boyden – 2002-2003 – sebezkušenost ve skupině Pesso Boyden System Psychomotor
 • odborné semináře – Manažerské dovednosti a budování týmů, Internetový marketing, Vyjednávání, Change management, Řízení projektů aj.
 • státnice z angličtiny a španělštiny – plynulá znalost obou jazyků slovem i písmem

 

Praxe

 • Psycholog a psychoterapeut ve zdravotnickém zařízení Terapie.info – od 2001
 • Lektorka tanečních seberozvojovojových kurzů – od 2009
 • Flamenco4U – organizace a vedení kurzů seberozvojové taneční metody Autoestima flamenca®; tlumočení pro španělského lektora Carlose Sepúlvedu – od 2008
 • Supervize interních lektorů Probační a mediační služby ČR – 2015-2016
 • Supervize organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče (pěstounství, adopce) – od 2014
 • Lektor a kouč – od 2008 – školení měkkých dovedností (soft skills) a outdoorových programů pro vzdělávací společnosti Centrum andragogiky, Cadet Go, 1. VOX a jako nezávislý lektor a kouč, zkušenosti s firmami různých velikostí působící v oblasti služeb i výroby
 • Vyšší odborná a střední zdravotnická škola Mills – od 2006 – výuka sociálně osobnostního výcviku pro obor sociální práce, předmět psychohygiena a relaxační techniky pro obor zdravotnický záchranář, komunikační dovednosti pro akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách
 • Psychiatrické centrum Praha – 2003-2004 – vedení terapeutické skupiny s využitím muzikoterapie, tance a práce s tělem
 • členství v České asociace pro psychoterapii, v Muzikoterapeutické asociaci České republiky
 • odborné studentské praxe – Drop In, Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Institut pro výzkum rodiny, Sananim, síť Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy